historia

Słupeckie Towarzystwo Tenisowe zostało powołane do życia w roku 1989 przez grupę pasjonatów tenisa ziemnego w naszym mieście. Pierwszy formalny wpis STT wówczas jeszcze do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej przy urzędzie wojewódzkim w Koninie nastąpił 15-go lipca 1990 roku, a w okresie późniejszym do KRS przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu. 
 
Celem Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego jest „organizowanie i ułatwianie miłośnikom tenisa gry w tę dyscyplinę, jej propagowanie jako sportu dla każdego oraz rozwijanie więzi towarzyskich wśród członków STT” (§ 7 statutu STT z roku 1990). 
 
Na mocy umowy z dnia 31.07.1990 zawartej z MOSiR w Słupcy STT korzysta nieodpłatnie z kortów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zamian za ich pielęgnację i konserwację i udostępnianie wszytkim chętnym do gry w tenisa. 
 
Kolejne zarządy STT pod kierownictwem Jaremiego Kostrzewskiego a następnie Jerzego Bani z dużym zapałem i energią przystępowały do realizacji wytyczonych sobie zadań. W roku 1992 ruszyła budowa obecnego kortu nr 1, a następnie w 1998 kortów nr 4 i 5, które ukończone zostały odpowiednio w latach 2006 i 2007. Rok 2005 to z kolei montaż linii z tworzywa sztucznego, które zastąpiły tradycyjne linie kredowe. Kolejny zarząd z przewodniczącym  Ryszardem Karasińskim podejmuje się dalszej modernizacji obiektu, doprowadzając do ogrodzenia całego obiektu STT oraz ułożenia chodnika wewnątrz. Obecny zarząd, którego przewodniczącym wybrany został Piotr Pietrowicz, kontynuuje prace rozpoczęte przez poprzedników stawiając sobie za cel dalszą rozbudowę obiektu.