liga STT i turnieje

Słupeckie Towarzystwo Tenisowe organizuje w sezonie 2016 rozgrywki indywidualne w ramach indywidualnej listy rankingowej. Szczegółowe zasady rywalizacji oraz regulamin rozgrywek poniżej: 

REGULAMIN ROZGRYWEK  STT – CHALLENGE 2016

 1. W rozgrywkach obowiązują handicapy przyznawane według następujących zasad:
 2. Lista główna rankingowa uaktualniana jest w trybie ciągłym.
 3. Lista miesięczna uaktualniana jest pierwszego dnia każdego miesiąca.
 4. Podczas trwania rozgrywek prowadzona jest : lista miesięczna rozegranych spotkań i lista rankingowa.
 5. Nowy zawodnik może zgłosić się do rozgrywek w każdym momencie ich trwania, rozpoczynając swój start od miejsca ostatniego.
 6. Kolejność zawodników na rozpoczęcie turnieju ustalania jest na podstawie losowania przeprowadzonego w dniu 10.06.2016 o godz. 18.00.
 7. Zawodnik wyzywający ma obowiązek dostarczenia na mecz piłek tenisowych dowolnej firmy w stanie akceptowanym przez przeciwnika.
 8. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 trzeci set rozgrywany jest normalnie lub za zgodą obydwu zawodników tie-break do 10 punktów. Obowiązują przepisy PZT.
 9. Na każdy mecz jest zarezerwowane 2 godz.
 10. Opłata dla zawodników rozgrywających mecz w ramach turnieju jest zgodna z obowiązującym cennikiem. Opłatę za rozegrany mecz uiszczają wspólnie dwaj rywale.
 11. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są w biurze organizatora po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 20 zł.
 12. Rozgrywki prowadzone będą w terminie od dnia 01.06.2016 do dnia 30.09.2016 tylko i wyłącznie na kortach STT.
 13. Uczestnicy Challenge zobowiązani są do zaangażowania się w sportową rywalizację oraz przestrzegania zasad gry fair play .
 14. Organizatorem rozgrywek jest STT Słupca.
 15. przy różnicy pomiędzy zawodnikami powyżej 15 lat, starszy zawodnik otrzymuje 15-0 w każdym gemie i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 2-0,
 16. przy różnicy wieku pomiędzy zawodnikami powyżej 30 lat starszy zawodnik otrzymuje w każdym gemie 30-0 i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 3-0.
 17. przy rywalizacji kobieta – mężczyzna, kobieta otrzymuje w każdym gemie 30-0 i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 3-0.
 18. zawodnik starszy lub kobieta może dobrowolnie zrezygnować z handicapu jeżeli uzna, że nie chce z niego korzystać.
 19. Każdy mecz, zanim zostanie rozegrany, powinien być zapisany na liście miesięcznej.
  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z „listą miesięczną” przynajmniej raz na tydzień.
 20. Każdy zawodnik będący na liście rankingowej może „wyzwać” na mecz zawodnika będącego o max 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce , a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół, natomiast w przypadku przegranej pozostaje na swoim miejscu.
 21. Jeżeli mecz nie odbędzie się w terminie 7 dni od daty „wyzwania” z winy „wyzywanego” lub „wyzwanego” oddaje on mecz walkowerem. O zastosowaniu walkowera decyduje organizator.
 22. Zawodnicy mają obowiązek ustalenia daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach rozgrywek aż do momentu rozstrzygnięcia pojedynku, na który termin został ustalony.
 23. Zawodnicy mają obowiązek rozegrać mecz w okresie 48 godzin od momentu jego rozpoczęcia (dotyczy przerwania meczu
 24. Zawodnicy mają obowiązek niezwłocznie po zejściu z kortu wpisać wynik na listę miesięczną.
 25. Zawodnik może odmówić wyzwania, jeśli w danym miesiącu w ramach rozgrywek rozegrał już 4 mecze.
 26. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność.
  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 27. Jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu lub z nim związane, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną rozpoznane i rozstrzygnięte przez organizatora.