składki i opłaty roczne

1. Składka członkowska roczna 
– młodzież (do gimnazjum włącznie)
– młodzież ponadgimnazjalna i studenci
– emeryci
– kobiety
– mężczyźni
20,00 PLN
60,00 PLN
20,00 PLN
140,00 PLN
180,00 PLN
I rata w wysokości 50% ww. kwot płatna najpóźniej do 30.04.2017
II rata płatna najpóźniej do 15.07.2017

Konto bankowe STT: BZ WBK: 39 1090 1216 0000 0001 1398 1204 

Uwaga: Osoby przystępujące po raz pierwszy do STT wpłacają 50% składki rocznej.
2. Opłata za korzystanie z kortów (1 godzina/kort) 
– członkowie – opłata podstawowa
– członkowie dorośli w dni powszednie do godz. 14.00
– członkowie młodzież w dni powszednie do godz. 14.00
– osoby bez opłaconych składek 
– dopłata za grę przy światłach 
8,00 PLN
6,00 PLN
2,00 PLN
20,00 PLN
czasowo zawieszona

Uwaga: powyższe kwoty rozkładają się każdorazowo na ilość grających na korcie

3. Opłaty abonentowe

Od maja 2017 istnieje możliwość wykupienia abonamentów:

– miesięczny
– 6-miesięczny (na cały sezon)
70,00 PLN
300,00 PLN

Osoby wykupujące abonament mogą grać codziennie (odpowiednio przez 1 miesiąc lub przez cały sezon), nie więcej jednakże niż 4 bloki jednogodzinne (2 bloki do 15:00 + 2 bloki po 15:00). Opłata abonamentowa za dany okres musi zostać opłacona z góry w miesiącu poprzedzającym ten okres.

4. Wpisowe do turniejów STT: 
– członkowie STT z opłaconymi składkami
– osoby bez opłaconych składek
10,00 PLN
20,00 PLN