regulamin opłat

1. Osoby korzystające z kortu powinny wpisać się do grafika gier najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem gry. 

2. Opłaty za korzystanie z kortów przyjmuje kortowy przed lub natychmiast po zakończonej grze. 

3. Jeżeli kort jest użytkowany w ramach jednego bloku zarówno przez członków STT jak i osoby niebędące członkami STT, wówczas opłata 
za kort wynosi 50% stawki jak dla członków plus 50% stawki jak dla osób niebędących członkami STT. 

4. Rezygnacja z gry (wykreślenie w grafiku) zwalnia z opłaty za kort tylko wtedy, jeżeli nastąpi co najmniej 6 godzin przed planowaną grą. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 6 godzin przed grą, wówczas osoby rezygnujące ponoszą pełen koszt za użytkowanie kortu, chyba że zwolniony kort zostanie zajęty i opłacony przez inne osoby. 

5. Przedłużenie gry do 15min kolejnego bloku (tylko przy wolnym korcie) jest bezpłatne, powyżej 15min -odpłatność wynosi 50% obowiązujących stawek, powyżej 30min – 100% stawki za blok. 

6. Jeżeli na skutek działania czynników siły wyższej (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne: deszcz, wichura, kałuże itp.) rozpoczęcie gry staje się niemożliwe, wówczas automatycznie następuje zwolnienie z opłaty za grę. 

7. Jeżeli w sytuacji konieczności wcześniejszego zakończenia gry spowodowa-nego czynnikami zewnętrznymi (np. deszcz, wichura, itp.) kort był użytkowany poniżej 15min, wówczas grający są zwolnieni z opłaty za dany blok. W przypadku użytkowania kortu powyżej 15min obowiązuje opłata w wysokości 50% stawki, a w przypadku użytkowania kortu powyżej 30min 100% stawki.