opłaty i regulaminy

1. Składka członkowska roczna:

– młodzież ucząca się (do gimnazjum włącznie) – 20,00 PLN
– młodzież ucząca się i niepracująca (powyżej gimnazjum) – 60,00 PLN
– kobiety – 140,00 PLN
– mężczyźni – 180,00 PLN
– emeryci – 20,00 PLN

I rata w wys. ½ ww. kwot płatna najpóźniej do końca kwietnia 2017.
II rata płatna najpóźniej do 15-go lipca 2017.
W przypadku braku opłaconej składki (raty) obowiązuje pełna odpłatność za grę.

Składki wpłacamy na konto STT w BZ WBK:
39 1090 1216 0000 0001 1398 1204

2. Opłaty za użytkowanie kortów:

– członkowie opłata podstawowa – 8,00 PLN (1h/kort)
– członkowie dorośli w dni powszednie do 14:00 – 6,00 PLN (1h/kort)
– członkowie młodzież w dni powszednie do 14:00 – 2,00 PLN (1h/kort)
– dorośli (nieczłonkowie) – 20,00 PLN (1h/kort)
– opłata za grę przy światłach – czasowo zawieszona do końca sierpnia 2017

Uwaga:
– powyższe opłaty za użytkowanie kortu rozkładają się każdorazowo na ilość osób grających na danym korcie.
– jako członek STT uważana jest osoba z opłaconymi na bieżąco składkami,

3. Opłata abonentowa

 

4. Regulamin opłat STT

1. Osoby korzystające z kortu powinny wpisać się do grafika gier najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

2. Opłaty za korzystanie z kortów przyjmuje kortowy przed lub natychmiast po zakończonej grze.

3. Jeżeli kort jest użytkowany w ramach jednego bloku zarówno przez członków STT jak i osoby niebędące członkami STT, wówczas opłata za kort wynosi 50% stawki jak dla członków plus 50% stawki jak dla osób niebędących członkami STT.

4. Rezygnacja z gry (wykreślenie w grafiku) zwalnia z opłaty za kort tylko wtedy, jeżeli nastąpi co najmniej 6 godzin przed planowaną grą. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 6 godzin przed grą, wówczas osoby rezygnujące ponoszą pełen koszt za użytkowanie kortu, chyba że zwolniony kort zostanie zajęty i opłacony przez inne osoby.

5. Przedłużenie gry do 15 min kolejnego bloku (tylko przy wolnym korcie) jest bezpłatne, powyżej 15 min -odpłatność wynosi 50% obowiązujących stawek, powyżej 30 min – 100% stawki za blok.

6. Jeżeli na skutek działania czynników siły wyższej (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne: deszcz, wichura, kałuże itp.) rozpoczęcie gry staje się niemożliwe, wówczas automatycznie następuje zwolnienie z opłaty za grę.

7. Jeżeli w sytuacji konieczności wcześniejszego zakończenia gry spowodowanego czynnikami zewnętrznymi (np. deszcz, wichura, itp.) kort był użytkowany poniżej 15 min, wówczas grający są zwolnieni z opłaty za dany blok. W przypadku użytkowania kortu powyżej 15 min obowiązuje opłata w wysokości 50% stawki, a w przypadku użytkowania kortu powyżej 30 min 100% stawki.